Veřejné zakázky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy budovy č. p. 525 v kat. obce Otaslavice, parc. č. 524
podlimitní Hodnocení 18.05.2023 06.06.2023 08:00
1. KOSTELEC NA HANÉ - VODOVOD, KANALIZACE A KOMUNIKACE V UL. "ZA HUMNY“ 2.KOSTELEC NA HANÉ, ul. ZA KAPLIČKOU – PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ I. Etapa 3. Kostelec na Hané, Zpevněné plochy č.1 a č.2
podlimitní Hodnocení 03.05.2023 23.05.2023 08:00
Stavební úprava požární zbrojnice
podlimitní Hodnocení 07.02.2022 28.02.2022 13:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU MŠ NA KNIHOVNU A ZUŠ, PUSTIMĚŘ
podlimitní Hodnocení 07.04.2021 23.04.2021 08:00
Revitalizace vojenského areálu Březí – 4 bytové sociální jednotky (II. etapa – dokončení revitalizace)
podlimitní Hodnocení 14.10.2020 03.11.2020 08:00
ZTV Ivanovice na Hané
podlimitní Hodnocení 24.08.2020 09.09.2020 08:00
Modernizace sociálního zařízení v areálu TJ Sokola Zábřeh
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 21.07.2020 10:00
Oprava a modernizace budovy Mateřská škola Pivin
podlimitní Hodnocení 29.06.2020 15.07.2020 10:00
všechny zakázky